• Toilet, 2013
  Toilet, 2013
  Toilet, 2013
  Lutz Bacher Toilet 2013
 • Untitled, 2014
  Untitled, 2014
  Untitled, 2014
  Eloise Hawser Untitled 2014