• The Skeleton Key (His Latest Flame), 2009
  The Skeleton Key (His Latest Flame), 2009
  The Skeleton Key (His Latest Flame), 2009
  Pietro Roccasalva The Skeleton Key (His Latest Flame) 2009
 • Anechoic Wall, 2008
  Anechoic Wall, 2008
  Anechoic Wall, 2008
  Laurent Grasso Anechoic Wall 2008
 • 360 Transparent, 2006
  360 Transparent, 2006
  360 Transparent, 2006
  Davide Balula 360 Transparent 2006
 • The Curious and the Talkers, 2010
  The Curious and the Talkers, 2010
  The Curious and the Talkers, 2010
  Meris Angioletti The Curious and the Talkers 2010